Το Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι:
Πρόεδρος: Μισαηλίδης Ευάγγελος  του Μαΐου
Αντιπρόεδρος:Ρουμελιώτης Δημήτριος του Κοσμά
Ταμίας:Τάπαλης Ηλίας του Λαζάρου
Γραμματέας:Γκοτζιάς Φιλοκλής του Δημητρίου
Μέλος:Βαγιάννης Δημήτριος του Εμμανουήλ

Αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος για την ΠΑΣΕΓΕΣ:Μισαηλίδης Ευάγγελος  του Μαΐου