Υποχρεωτική καταγραφή ψεκαστικών μηχανημάτων

στις

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Χαλκιδικής ανακοινώνεται, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4036/27-01-2012 (ΦΕΚ Α 8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» θα πρέπει να απογραφούν όλα τα ψεκαστικά μηχανήματα (αυτοκινούμενα, συρόμενα ή φερόμενα) έως τις 25 Μαΐου 2013.

Οι παραγωγοί-κάτοχοι ψεκαστικών μηχανημάτων θα πρέπει να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σημάντρων.