ΚΓΠ & Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Χαλκιδική

στις
Την Τρίτη, 26 Μαρ 2013, στις 20.00, στο Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΚΕΓΕ) Αγίου Μάμα στον Δήμο Προπαντίδος (Μουδανιά) η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής οργανώνει συνάντηση-συζήτηση με κεντρικό θέμα «Κοινή Γεωργική Πολιτική, Αγροτική Επιχειρηματικότητα & αγροτική εκπαίδευση».
Η υπό σύσταση Ένωση  Νέων Αγροτών Χαλκιδικής ξεκίνησε ως αποτέλεσμα προβληματισμού για το μέλλον του αγροτικού κόσμου από την Ν. Τρίγλια (27/1/2013), όπου επιλέχθηκε η Ομάδα Πρωτοβουλίας που οργάνωσε συναντήσεις-συζητήσεις στον Πολύγυρο (17/2/2013) και στην Αρναία (12/3/2013), ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσους τυχόν θα ήθελαν, να ενημερωθούν για τις δυνατότητες των Ενώσεων Νέων Αγροτών.

Την Τρίτη, 26/3/2013, στις 20.00, στο Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ στον Άγιο Μάμα θα έχει ετοιμαστεί το καταστατικό και θα εκλεγεί η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή για την νέα Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής, θα αποφασισθεί η συμμετοχή στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ και θα ορισθούν οι αντιπρόσωποι στην ΠΕΝΑ αν απαιτηθεί. Η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλους.
Η μόνη πραγματική Κοινή  Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές  τις ημέρες ήταν στο επίκεντρο  του ενδιαφέροντος όλων των Ευρωπαίων  και το Ευρωκοινοβούλιο στην Σύνοδο στο Στρασβούργο (11-14/3/2013), που σημαδεύτηκε από εντονότατες δυσεπίλυτες καταστάσεις, ψήφισε για τις νέες 1000 τροπολογίες για την ΚΓΠ.
Η ΠΕΝΑ πραγματοποιεί Επίσκεψη Μελέτης στο Ευρωκοινοβούλιο  (18-22/3/2013) με 22μελή αντιπροσωπεία με πρόσκληση του Ευρωβουλευτή κ. Σ. Δανέλη για να ενημερωθεί μεταξύ άλλων και για τις τελευταίες εξελίξεις για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013.
Στην πιο  κρίσιμη φάση των διαβουλεύσεων  και αποφάσεων για τη ΚΓΠ το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν  έχει ενιαία φωνή και η ΠΕΝΑ είναι  σήμερα η μόνη θεσμικά λειτουργούσα αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση για  Νέους Αγρότες, η οποία εστιάζεται κυρίως σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινωνικοποίησης, δημιουργίας νέων αγροτικών οικογενειών και σταθεροποίησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για το μέλλον του αγροτικού κόσμου.
Στις 14/3/2013 στην Αθήνα σε συνδιοργάνωση της ΠΕΝΑ, της ΕΤΑΓΡΟ και του ΓΕΩΤΕΕ πραγματοποιήθηκε η πρώτη σοβαρή συζήτηση για την Φορολογία των Γεωργικών Ελληνικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.
Την Τρίτη, 26 Μαρ 2013, στις 20.00, στο Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Αγίου Μάμα Χαλκιδικής η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε συνάντηση-συζήτηση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, για την αγροτική εκπαίδευση, για την Επίσκεψη Μελέτης στις Βρυξέλλες και εκλογή της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής. Μέλη της ΕΝΑ Χαλκιδικής μπορούν να είναι αγρότες ηλικίας 19 έως 40 ετών, ενώ μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη σε άλλη αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση.
Πληροφορίες: Π. Καζάκης-6936708723, Ε. Μισαηλίδης-6937123055, Α. Πατέρας-6979003818, Π. Γιαλαγκολίδης-6946688616, Ζ. Τσιρίμπασης 6974197842 & Κ. Γαλανόπουλος-6976468297.