Τις 3.500 φθάνουν οι εγκρίσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης ενώ από γνωμοδοτικές επιτροπές έχουν περάσει 6.600 αιτήσεις

στις

Τις 3.500 φθάνουν οι εγκρίσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης ενώ από γνωμοδοτικές επιτροπές έχουν περάσει 6.600 αιτήσεις

Συνεχίζεται η διαδικασία των γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης. Στο σύνολο των 7.735 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί, μέχρι και σήμερα έχουν ελεγχθεί από γνωμοδοτικές επιτροπές 6.600 αιτήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν εκδοθεί 3.500 εγκρίσεις εξ αυτών με συνολικό προϋπολογισμό 456 εκατ. ευρώ, δημόσιας δαπάνης 252 εκατ. ευρώ. Εν τω μεταξύ στην τελική ευθεία εισέρχεται η δημιουργία του νέου Ταμείου Επενδύσεων για Αγρότες που μέσω ενός «κουμπαρά» 253 εκατ. ευρώ θα παρέχει χαμηλότοκα δάνεια και εγγυητικές επιστολές σε όλους τους αγρότες και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που πρόκειται να επενδύσουν στην ύπαιθρο μέσω των ανάλογων κοινοτικών προγραμμάτων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε, από την ETEAN Α.Ε., η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαιά τους μαζί με κεφάλαια του Υπουργείου για τη δημιουργία του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ).

Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που θα επιλεγούν, θα επενδύσουν ίδια κεφάλαια συνολικού ύψους έως 138 εκατ. €, όπου μαζί με τα κεφάλαια ύψους 115 εκ. € του ΠΑΑ, θα αποτελέσουν το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο ύψους 253 εκ. € του Ταμείου Δανειοδότησης με την επωνυμία «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ), δημιουργείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα, η επιχειρηματικότητα και η οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των παραγωγών στη δανειοδότηση με χαμηλότερα, της τραπεζικής αγοράς, επιτόκια.

agrotypos.gr