Από κοινού πύλη εισόδου στο σύστημα ΟΣΔΕ ζητούν οι συνεταιρισμοί Καλυβών, Σημάντρων και Κασάνδρας.

στις

Με επιστολή τους οι τρεις αγροτικοί συνεταιρισμοί ζητούν από την ΠΑΣΕΓΕΣ να τους δοθεί πύλη εισόδου στο σύστημα δηλώσεων καλλιέργειας – ΟΣΔΕ προκειμένου να « αποφευχθούν προβλήματα υπερτιμολόγησης υπηρεσιών που δεν συμφωνούν με του τιμοκαταλόγους της ΠΑΣΕΓΕΣ».

Παρακάτω παρατίθενται οι επιστολές των συνεταιρισμών:

Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλυβών:

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλυβών ιδρύθηκε το 1971. Η πρώτη τροποποίηση του καταστατικού έγινε με το νόμο 2810/2000 το 2007 και η δεύτερη με το νόμο 4015/2011 το 2012. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλυβών απαριθμεί 215 ενεργά εγγεγραμμένα μέλη με κύριο αντικείμενο την καλλιέργεια της βρώσιμης και ελαιοποιησιμης ελιάς Χαλκιδικής. Το σύνολο της καλλιεργούμενης έκτασης ανέρχεται σε 15.000 στρέμματα εκ των οποίων τα 12.000 στρέμματα αποτελούν πιστοποιημένη κατά Agro 2.1-2.2 καλλιέργεια ελιάς. Η παραγωγή κατά μέσο όρο ανέρχεται στους 15.000 tn ετησίως.

Ο συνεταιρισμός στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία 200τ.μ. στο κέντρο του χωριού. Απασχολεί γραμματέα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου για την επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών, για τις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) καθώς και για κάθε εξυπηρέτηση στους παραγωγούς και Γεωπόνο για την διαδικασία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το γραφείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας υλικό (υπολογιστές, εκτυπωτές, scanner, fax, φωτοτυπικό Α3-Α4 κ.τ.λ.) για την γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των παραγωγών.  Στην κατοχή του ο συνεταιρισμός διαθέτει ακόμη αποθήκη 500τ.μ. και γεφυροπλάστιγγα σε οικόπεδο 3 στρεμμάτων.

Από το 1993 η επιστροφή Φ.Π.Α. των αγροτών γίνεται αποκλειστικά στον συνεταιρισμό και τα τελευταία χρόνια οι παραγωγοί παίρνουν την επιστροφή από τους πρώτους Πανελλαδικά. Η συνεργασία με την εφορία είναι άψογη και αποδοτική.

Το ΟΣΔΕ γίνεται τα τελευταία 30 χρόνια στον συνεταιρισμό κατόπιν συνεννόησης με την ΕΑΣ Πολυγύρου με αιτησιογράφους και έξοδα του συνεταιρισμού.

Ο συνεταιρισμός Καλυβών είναι δίπλα στον παραγωγό όπου ολοένα βλέπει τα εισοδήματά του να μειώνονται τόσο από την μείωση της τιμής του προϊόντος του όσο όμως και από την παράλογη και συνεχώς αυξανόμενη κατακράτηση των χρημάτων του για την παροχή υπηρεσιών από τις πρώην Ενώσεις. Ο παραγωγός δεν είναι υπεύθυνος για τα όποια οικονομικά προβλήματα των πρώην Ενώσεων ούτε της κακής διαχείρισης που έγινε σε αυτές τα τελευταία χρόνια.

Ο συνεταιρισμός Καλυβών ζητάει την χρήση δικής του πύλης εισόδου στο σύστημα δηλώσεων καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) και αν όχι, τουλάχιστον υποπύλη στην πύλη της ΕΑΣ Πολυγύρου για να αποφευχθούν προβλήματα υπερτιμολόγησης υπηρεσιών που δεν συμφωνούν με του τιμοκαταλόγους της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Ο συνεταιρισμός όπως και όλη η πυραμίδα του συνεταιριστικού συστήματος βασίζεται στον απλό παραγωγό. Τα δικά του συμφέροντα πρέπει να διασφαλίζουμε και όχι κάποιον λίγων. Ο Συνεταιρισμός Καλυβών είναι έμπρακτα δίπλα στον παραγωγό. Περιμένουμε την θετική απάντησή σας για μια σωστή μελλοντική συνεργασία  ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας από κοινού διπλά στον παραγωγό.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κασάνδρας:

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κασάνδρας ιδρύθηκε το 1950. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κασάνδρας απαριθμεί 200 ενεργά εγγεγραμμένα μέλη με αντικείμενά την καλλιέργεια της βρώσιμης και ελαιοποιησιμης ελιάς Χαλκιδικής, καλλιέργεια βαμβακιού, ηλιόσπορου και σιτηρών. Όλες οι καλλιέργειες είναι πιστοποιημένες κατά Agro 2.1-2.2.

Ο συνεταιρισμός στεγάζεται στο κέντρο του χωριού. Απασχολεί γραμματέα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου για την επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών, για τις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) καθώς και για κάθε εξυπηρέτηση στους παραγωγούς Το γραφείο πλήρως εξοπλισμένο (υπολογιστές, εκτυπωτές, scanner, fax, φωτοτυπικό Α3-Α4 κ.τ.λ.).

Τα τελευταία 20 χρόνια η επιστροφή Φ.Π.Α. των αγροτών γίνεται αποκλειστικά στον συνεταιρισμό.

Το ΟΣΔΕ γίνεται τα τελευταία 30 χρόνια στον συνεταιρισμό κατόπιν συνεννόησης με την ΕΑΣ Μουδανιών με αιτησιογράφους και έξοδα του συνεταιρισμού.

Ζητάμε από την ΠΑΣΕΓΕΣ την παραχώρηση πύλης εισόδου στο σύστημα των δηλώσεων καλλιέργειας για την αποφυγή προβλημάτων υπερτιμολόγισης στους τιμικαταλόγους της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Σημάντρων:

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σημάντρων ιδρύθηκε αρχές του 1940 από Αγρότες και Κτηνοτρόφους των Σημάντρων.

Αρχικά ονομαζόταν Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός, οι αγρότες είχαν την δυνατότητα να παίρνουν εφόδια από τον συνεταιρισμό ο οποίος και εγγυόταν για τα μέλη του. Έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού το 2003 του νόμου 2810/2000 και το 2012 με τον νέο νόμο 4015/2011.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σημάντρων απαριθμεί περισσότερα από 250 εγγεγραμμένα μέλη τα οποία είναι ενεργά καθημερινά.
Ο Α.Σ. Σημάντρων στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτήρια και έχει στην κατοχή του δύο αποθήκες 450τ.μ. η πρώτη και 230τ.μ. η δεύτερη. Επίσης διαθέτει αυτόματη γεφυροπλάστιγγα 80 τόνων με 24ωρη εξυπηρέτηση για τους αγρότες (λειτουργεί με αυτόματο κερματοδέκτη).

Ο συνεταιρισμός συγκεντρώνει για λογαριασμό των μελών στις αποθήκες την παραγωγή σκληρού σίτου, πετυχαίνοντας όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές.  (το 2011 πουλήσαμε το σιτάρι με 0,26 λεπτά και το 2012 με 0,28 λεπτά όταν οι αντίστοιχες τιμές που πέτυχε η ΕΑΣ ήταν ….). Η καλλιεργούμενη έκταση σκληρού σίτου στα Σήμαντρα ανέρχεται σε περίπου 14.500 χιλιάδες στρέμματα. Στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, συγκεντρώνει πράσινη Ελιά Χαλκιδικής για λογαριασμό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλκιδικής Ένωση (πρώην ΕΑΣ).

Έχοντας ως ομάδα μεγαλύτερο όγκο κινούμαστε στην αγορά και εμπορευόμαστε λιπάσματα και σπόρους  πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές για τον παραγωγό (διαθέτουμε ιδιόκτητο Κλαρκ).

Τα γραφεία του Συνεταιρισμού είναι στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Σημάντρων, οπού εκεί γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες των αγροτών.
Τα τρία τελευταία χρόνια μας εμπιστεύονται και αγρότες της ευρύτερης περιοχής, γιατί :
• το 2011 ήταν ο δεύτερος συνεταιρισμός που πήρε επιστροφή Φ.Π.Α. από την ΔΟΥ Ν. Μουδανιών,
• το 2012 ο πρώτος, ενώ
• από το 2010 υποβάλουμε τις αιτήσεις για την επιστροφή Φ.Π.Α. με ηλεκτρονική μορφή, τα παραπάνω είναι απόδειξη ότι γίνεται σωστή και υποδειγματική δουλειά αλλά και επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης και της άριστης συνεργασίας που έχουμε με την ΔΟΥ.

Ο συνεταιρισμός είναι ανοικτός σε καθημερινή βάση, και προσφέρει στους αγρότες τις υπηρεσίες που θα χρειαστούν, από βεβαιώσεις, εκτυπώσεις δηλώσεων καλλιέργειας (διατηρούμε όλες τις δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή από το 2009 ώστε να αποφεύγουν τα μέλη μας το χάσιμο του χρόνου και τα έξοδα να πηγαίνουν στα Μουδανιά όπου βρίσκεται η πρώην ΕΑΣ), συνεργαζόμαστε με εγκεκριμένους γεωπόνους και συμμετέχουμε στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης για την πράσινη ελιά Χαλκιδικής ΠΟΠ.

Διατηρούμε μόνιμα υπάλληλο στο γραφείο για την καλύτερη  εξυπηρέτηση των μελών.

Φτιάχνουμε όλες της δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ την τελευταία τουλάχιστον 20ετια στον Συνεταιρισμό με δικούς μας αιτησιογράφους συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά και συμπληρώνοντας όλα τα πεδία όπου χρειάζονται για να είναι σωστή μια ολοκληρωμένη αίτηση. Το 2012 είχαμε μία μόνο λανθασμένη συμπλήρωση στις 400 που καταθέσαμε στην ΕΑΣ Χαλκιδικής.

Παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται για την διευκόλυνση των αγροτών βοηθώντας τους (σε ενοικιαστήρια, υπεύθυνες δηλώσεις, πάγιες εντολές ΕΛΓΑ συμπληρώνοντας σωστά το μητρώο αγροτών και κτηνοτρόφων κ.ά).

Την τελευταία τριετία λόγω αλλαγής του Δ.Σ έχουμε κάνει τεράστια άλματα για την καλύτερη εξυπηρετήση και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους Αγρότες των Σημάντρων.

Προσφέρουμε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη σε περίπου 460 και πλέον δηλώσεις καλλιέργειας και καταγράφουμε περισσότερα από 32.000 χιλιάδες  στρέμματα καλλιεργειών στην περιοχή των Σημάντρων με Σιτηρά, Βρώσιμες και Ελαιοποιήσιμες Ελιές, Βερίκοκα, Φωτοβολταϊκά Πάρκα και Κηπευτικά, δηλώνουμε Βοσκοτόπια και Αιγοπρόβατα.

Καταγράψαμε μέσα σε ένα μήνα όλα τα ψεκαστηκά μηχανήματα των Σημάντρων και τα παραδώσαμε στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης  Χαλκιδικής τον Μάρτιο. Καταγράφουμε τις γεωτρήσεις και ανανεώνουμε τις άδειες χρήσεις νερού.

Διαθέτουμε ένα πλήρη εξοπλισμένο γραφείο, έχουμε τρία ανεξάρτητα γραφεία τα οποία τα δυο είναι πλήρη εξοπλισμένα και μεμονωμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας,διαθέτουμε δυο laser  εκτυπωτές, δυο σύγχρονα φωτοτυπικά μηχανήματα fax,σκάνερ και σύνδεση στο ίντερνετ connex στα 24mbps.

Έχουμε δείξει ενδιαφέρον στο να προσφέρουμε κάτι καινούριο και πρωτοπόρο στους αγρότες της περιοχής μας και γι’ αυτό βρεθήκαμε (πρόεδρος και ο γραμματέας υπάλληλος του Συνεταιρισμού) στην Διημερίδα παρουσίασης του Gaia ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 13-14 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Εντυπωσιαστήκαμε από την παρουσίαση διότι οι συνεταιρισμοί μπορούν να προσφέρουν στους αγρότες με χαμηλότερο κόστος και δίχως ταλαιπωρία στους παραγωγούς. Δείξαμε ενδιαφέρον για εγγραφή στο gaia ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ο πρώτος Συνεταιρισμός στην βόρεια Ελλάδα και τέταρτος στο πανελλήνιο. Ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους του gaia, μας επισκέφτηκαν δυο φορές και είναι πρόθυμοι για συνεργασία αλλά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε στο τμήμα των επιδοτήσεων.

Επισκεφτήκαμε ξανά την Αθήνα την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 και συμμετείχαμε στην ημερίδα που έγινε για τις Ενώσεις.

Είμαστε πρόθυμοι  για συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ και για την αποφυγή προβλημάτων που καταγράφηκαν στο παρελθόν στην περιοχή μας διεκδικούμε από την ΠΑΣΕΓΕΣ Πύλη Εισόδου για το τμήμα των επιδοτήσεων, με τους όρους που η ΠΑΣΕΓΕΣ  επιβάλλει σε όλους τους Συνεταιρισμούς.

Στον Συνεταιρισμό διαθέτουμε την εμπειρία  για μια σωστή δήλωση, και στερούμαστε το κομμάτι της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής καταγραφής που με τα μέσα που διαθέτουμε θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε με το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα, δίχως καμία ταλαιπωρία, καθυστέρηση, και με ελάχιστο κόστος για τον παραγωγό.

Επίσης θα μπορέσουμε να παρέχουμε περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες μέσα από το GAIA Επιχειρείν γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται και στις ανάγκες που μας εκφράζουν οι νέοι άνθρωποι μέλη και υποψήφια μέλη του Α.Σ. Σημάντρων.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σημάντρων απαριθμεί 255 ενεργά εγγεγραμμένα μέλη και προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω:
1. Υπηρεσίες:
Δηλώσεις Καλλιέργειας
Εξισωτική Αποζημίωση
Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Επιστροφή Φ.Π.Α.Αγροτών
2. Εμπορία:
Αγροτικών Προϊόντων (Λιπάσματα-Σπόροι-Φάρμακα)
3. Συνεργασία με:
ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, και διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Χαλκιδικής.

agronews.gr