Την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ξεκινήσει η ενεργοποίηση δικαιωμάτων στην Χαλκιδική.

στις

8157-hd-wheat-crop-material.jpgΠεριθώριο μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν οι δικαιούχοι επιδοτήσεων να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματα τους. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και οι Συνεταιρισμοί ξεκίνησαν τη διαδικασία της ενεργοποίησης η οποία και φέτος είναι πολύπλοκη καθώς οι δικαιούχοι χρειάζεται όχι μόνο να προσκομίζουν το Ε9 αλλά τα στοιχεία που αυτό εμφανίζει να συμφωνούν με εκείνα της δήλωσης καλλιέργειας.

Κι όπου δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες να εμφανίζονται ενοικιαστήρια. Επίσης, οι Ενώσεις χρειάζεται να σκανάρουν και να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα δικαιολογητικά των δικαιούχων. Με αυτό το αιτιολογικό οι περισσότερες Ενώσεις εισπράττουν κάποια ποσά από τους δικαιούχους επιδοτήσεων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων είναι:

• Ε9 ή ενοικιαστήρια
• Ταυτότητα
• Βιβλιάριο ΟΓΑ
• Βιβλιάριο Αγροτικής Τράπεζας ή βιβλιάριο Παγκρήτιας Τράπεζας
• ΑΜΚΑ
Όσοι παίρνουν εξισωτική θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:
•Κτηνοτροφική δήλωση 2012
• Μητρώο αιγοπροβάτων 2012
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
• Ε1 2012
• Εκκαθαριστικό 2012