Από Δευτέρα σε νέες διαπραγματεύσεις ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το διάστημα 2014 – 2020

στις

W203-imagesΝέος κύκλος διαπραγματεύσεων ξεκινά από την Δευτέρα 13 Μαΐου για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ο οποίος αφορά τα έτη 2014 – 2020, γνωστός και ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), συνάρτηση του οποίου είναι και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα βάλτωμα που υπήρξε στις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – ως αποτέλεσμα των διαφωνιών στο ύψος του ΠΔΠ στις αντίστοιχες αποφάσεις των θεσμικών οργάνων τον προηγούμενο Μάρτιο – την Δευτέρα 6 Μαΐου οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου και η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμφώνησαν σε καίρια σημεία σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού του 2013. Πρόκειται για συμφωνία η οποία αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες που επωφελούνται από τα προγράμματα του Erasmus και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και πλέον ανοίγει το δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε από τα τρία θεσμικά όργανα ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, οι λεπτομέρειες του οποίου έχουν ως εξής:

Για να αρχίσουν επίσημες διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και, παράλληλα, διαπραγματεύσεις σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2013 – ο οποίος θα συμφωνηθεί σε δύο φάσεις – η Προεδρία του Συμβουλίου έχει καταθέσει πρόταση για μια πρώτη δόση των 7,3 δισ. ευρώ που πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο ECOFIN για έγκριση στις 14 Μαΐου. Το ποσοστό αυτό είναι 3,9 δισ. ευρώ, μικρότερη από την ύψους 11,2 δισ. που πρότεινε η Ευρ. Επιτροπή ως την ελάχιστη που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις η ΕΕ το 2013. Βέβαια, τα 11,2 δισ. ευρώ παραμένουν ως το ανώτατο όριο που μπορεί να συμφωνηθεί με ειδική πλειοψηφία.

Η Προεδρία του Συμβουλίου θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για μια πολιτική δέσμευση για τη δεύτερη δόση και για το πώς θα ανταποκριθεί στις υπόλοιπες υποχρεώσεις από τις αρχές του φθινοπώρου. Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρ. Επιτροπής τόνισαν την ανάγκη των 11,2 δισ. ευρώ.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το ΠΔΠ θα ξεκινήσουν με ένα τριμερή διάλογο στις 13 Μαΐου. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα αρχίσουν με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2013, με έμφαση σε τέσσερα βασικά σημεία:

  • την ευελιξία,
  • μια ρήτρα αναθεώρησης,
  • τους ιδίους πόρους, και
  • την ενότητα του προϋπολογισμού.

Επίσης, συμφωνήθηκε να μην ανοίξουν εκ νέου τα στοιχεία που συμφωνήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες (τομέας 5) και κατά συνέπεια να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για τους κανονισμούς προσωπικού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δέσμης του ΠΔΠ.

Και οι δύο διαπραγματεύσεις, για το ΠΔΠ και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, θα πρέπει να συγκλίνουν όσο το δυνατόν ταχύτερα – αλλά τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου επέμεινε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις αυτές πριν από την τελική έγκριση – από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο – αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού».