Νέα μέτρα εμπορίας και τυποποίησης ελαιολάδου από την 1η Ιανουαρίου 2014

στις

Νέα μέτρα εμπορίας και τυποποίησης ελαιολάδου από την 1η Ιανουαρίου 2014

Από τον Ιανουάριο του 2014, το ελαιόλαδο που θα διατίθεται στα τραπέζια των επιχειρήσεων εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.α.), θα πρέπει να βρίσκεται σε ειδικές φιάλες μιας χρήσης, που θα έχουν ειδικό σύστημα ανοίγματος, το οποίο δεν θα μπορεί να ξανακλείσει μετά την πρώτη χρήση του. Επίσης οι ετικέτες των συσκευασιών ελαιολάδου, θα πρέπει να αναφέρουν κατά τρόπο πιο ορατό και ευκρινές το όνομα του προϊόντος και την περιοχή παραγωγής του, ενώ καθορίζεται και το μέγεθος των γραμμάτων που πρέπει να έχει κάθε συσκευασία. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο «σχέδιο δράσης», το οποίο ανακοίνωσε ο Επίτροπος Γεωργίας, Dacian Cioloş, για τον τομέα του ελαιολάδου και συζητιέται από τον περασμένο Ιούνιο. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα συμπεριληφθούν σε ένα νέο Κανονισμό, που θα τροποποιήσει τον Κανονισμό 29/2012 της ΕΕ που αναφέρεται στα μέτρα συσκευασίας, επισήμανσης και ελέγχου της ποιότητας του ελαιολάδου, καθώς και τον Κανονισμό 2568/1991 που αφορά τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου καθώς και τις μεθόδους ανάλυσης. 

Όσον αφορά το μέγεθος των γραμμάτων στην ετικέτα, αυτό θα πρέπει να είναι: ίσο ή μεγαλύτερο από 2 mm, για συσκευασία με όγκο ίσο ή μικρότερο από 250 ml, 3 mm για όγκο 250 ml έως και 1000 ml και 4 mm για όγκο μεγαλύτερο από 1000 ml.

Οι αλλαγές εμπορίας ελαιολάδου είχαν δοθεί για διαβούλευση (διάρκειας 60 ημερών), η οποία έληξε στις 20 Απριλίου, στην επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΥ). Όπως αναφέρει η Κομισιόν, δεν ελήφθησαν αρνητικές παρατηρήσεις από τον ΠΟΥ.

Στο «σχέδιο δράσης» περιλαμβάνονται ακόμη αυστηρότεροι έλεγχοι, αναδιάρθρωση του τομέα και των ενισχύσεων, προώθηση της κατανάλωσης και αντιμετώπιση του ανταγωνισμού με τις τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα νέα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την αυθεντικότητα του προϊόντος.

Με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν θα στοχεύουν:

  • Στη βελτίωση της ποιότητας και των ελέγχων με μέτρα που προστατεύουν και προωθούν την εικόνα των ευρωπαϊκών επωνυμιών, όπως επίσης με μέτρα που προστατεύουν και ενημερώνουν τους καταναλωτές.
  • Στο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα του ελαιολάδου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και κινητοποιώντας όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Κυρώσεις
Μέσα στα προτεινόμενα μέτρα είναι να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός δοκιμών για την αυθεντικότητα του ελαιόλαδου, που θα πρέπει να διεξάγεται κάθε χρόνο στην ΕΕ. Όπως προτρέπει η Κομισιόν τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν αυστηρούς ελέγχους. Οι έλεγχοι θα αφορούν όλα τα ελαιόλαδα που καταναλώνονται στην εσωτερική αγορά ή εξάγονται σε άλλη χώρα. Δεν θα περιορίζονται μόνο στα τυποποιημένα αλλά θα επεκτείνονται και στα χύμα, δηλαδή και σε συσκευασίες άνω των 5 λίτρων. Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί. Η επιλογή των δειγμάτων θα γίνεται στοχευμένα σύμφωνα με «κριτήρια επικινδυνότητας». Ακόμη θα πρέπει να ορισθούν και «εθνικές κυρώσεις» για όσους παρανομούν, οι οποίες, όπως αναφέρει η Κομισιόν, θα πρέπει να είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές». Πάντως προϊόντα που παράχθηκαν ή εισήχθηκαν στην ΕΕ πριν από το 2014, μπορούν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν.

Εννέα χώρες αντιτίθενται στα νέα μέτρα
Τα μέτρα, που τέθηκαν σε ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα, στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, που περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίοι ασχολούνται με την Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΟΑ), δεν κατάφεραν να κερδίσουν την ειδική πλειοψηφία.
Σύμφωνα με πηγές των Βρυξελλών, υπήρχαν 195 ψήφοι υπέρ, 94 κατά και 53 αποχές. Επίσης ένα κράτος μέλος απουσίαζε από την ψηφοφορία.
Όμως η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εγκρίνει τα μέτρα και να τα συμπεριλάβει, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, σε ειδικό Κανονισμό (που θα τροποποιήσει τον ισχύοντα Κανονισμό 29/2012), όποτε θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Στις χώρες που ψήφισαν υπέρ των μέτρων περιλαμβάνονται η Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Πολωνία και η Πορτογαλία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπέρ των μέτρων ψήφισαν και η Τσεχία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Ρουμανία, χώρες που δεν είχαν ψηφίσει τα μέτρα στην ενδεικτική ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο.
Εννέα χώρες ψήφισαν κατά των μέτρων. Αυτές είναι: Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Σουηδία.
Το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουγγαρία απείχαν από την ψηφοφορία.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στα αγγλικά για τις τροποποιήσεις της εμπορίας, τυποποίησης και ελέγχων του ελαιολάδου

Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr