Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει υποβάλει στην ΕΕ αίτηση για αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών

στις

images.jpgΕνώ έχει δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδας, των οποίων η παραγωγή έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών κατά την περίοδο άνθησης των ελαιοδέντρων, και παρά το γεγονός ότι η καταστροφή είναι τέτοια που θα επηρεάσει τις συνολικές εξαγωγές της χώρας σε ελαιόλαδο, η Κομισιόν σε απάντηση της στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή, κάνει απολύτως σαφές, ότι η Ελλάδα δεν υπέβαλε μέχρι χθες «κανένα αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών που επλήγησαν, στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας». Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Επίτροπου για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Cioloş, σε ερώτηση του Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού σημείωσε ότι «τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, παρατηρήθηκαν φέτος ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με ισχυρούς νότιους ανέμους, κατά την περίοδο άνθησης των ελαιοδέντρων», τόνισε ότι «αποτέλεσμα των δυσμενέστατων αυτών συνθηκών ήταν, η καρπόδεση στις περισσότερες περιοχές να εμφανίζεται φέτος, από ιδιαίτερα χαμηλή έως μηδενική». Συνεχίζοντας την ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, ζήτησε από την Κομισιόν, «δεδομένης της τεράστιας οικονομικής ζημιάς που προμηνύεται για τους παραγωγούς», να μάθει «αν έχει δεχθεί η Επιτροπή αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για το λόγο αυτό» και «σε ποιες δράσεις μπορεί να λάβει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση ώστε να δοθεί μία οικονομική ανάσα στους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς».

Στην απάντησή του ο Επίτροπος κ. Cioloş, κατηγορηματικά δήλωσε ότι «Η Επιτροπή δεν έλαβε μέχρι σήμερα καμία αίτηση έκτακτης βοήθειας για την Κρήτη ούτε για άλλες ελαιοπαραγωγούς περιοχές στην Ελλάδα» και συνέχισε περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις επιλογές που έχει η ελληνική κυβέρνηση και τα είδη αποζημιώσεων που μπορεί να χορηγήσει, κυρίως με εθνικές χρηματοδοτήσεις».

Αναλυτικότερα η απάντηση του Επιτρόπου αναφέρει τα εξής:

Η Επιτροπή δεν έλαβε μέχρι σήμερα καμία αίτηση έκτακτης βοήθειας για την Κρήτη ούτε για άλλες ελαιοπαραγωγούς περιοχές στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα δύναται να χορηγεί εθνικές ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των οποίων καταστρέφεται άνω του 30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία υπολογίζεται με βάση την παραγωγή της προηγούμενης τριετίας ή τον τριετή μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας, με εξαίρεση τα περισσότερο και λιγότερο παραγωγικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές μπορεί να φθάσουν στο 80 % των ζημιών (90 % σε μειονεκτικές περιοχές) και πρέπει να μειωθούν κατά τα ποσά που έχουν τυχόν εισπραχθεί στο πλαίσιο καθεστώτων ασφάλισης και τις δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Πριν χορηγήσει τις ενισχύσεις αυτές, η Ελλάδα πρέπει είτε να κοινοποιήσει ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, ή να ζητήσει απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, εάν το καθεστώς ενισχύσεων προορίζεται για ΜΜΕ.

Μια άλλη δυνατότητα για την Ελλάδα είναι να χορηγήσει ενισχύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα περιορίζονται σε 7.500 ευρώ ανά δικαιούχο για οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, εντός των ορίων εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται για την ίδια περίοδο στο παράρτημα του κανονισμού. Οι ενισχύσεις αυτές δεν θεωρούνται ως κρατικές ενισχύσεις και δεν πρέπει να κοινοποιούνται, ούτε να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Επιπλέον, δεν πρέπει να τηρούνται το προαναφερόμενο όριο ζημίας και οι εντάσεις ενισχύσεων.

http://www.agrotypos.gr/