Σοβαρές καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ,εμπλέκεται και ο Δήμος Ν.Προποντίδας

στις