Πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), την Παρασκευή 12 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, προχώρησε στην πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012. Η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους,…